Te laat komen, ziek of verlof

Verzuim voorkomen we samen

In Nederland hebben we een leerplicht. Door onderzoek weten we namelijk dat afwezigheid een voorteken is van schooluitval. Dit willen we voorkomen, want met goed onderwijs vergroot je je kansen voor jouw toekomst.

Wat te doen bij te laat komen, ziekte of bijzonder verlof?

Te laat komen
Kom je te laat? Ga dan direct naar het lokaal waar je les hebt. De docent meldt jou als ‘te laat’. Later die dag meld je je in lokaal 126 bij de verzuimcoördinatoren. Je moet één uur inhalen. Te laat komen telt ook mee als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar neemt dit mee tijdens de preventiegesprekken en het bepalen van maatregelen. Na tien keer te laat komen, maken we een melding bij de leerplichtambtenaar.

Verzuim

Op Thomas A Kempis College houden we de absentiegegevens van leerlingen goed bij. Dagelijks registreren we welke leerlingen afwezig zijn. Als afwezigheid niet vooraf (door ouders/verzorgers) is doorgegeven, nemen wij contact op met het thuisfront. Leerlingen en ouders kunnen de persoonlijke absentiegegevens bekijken in Magister. Er is een verschil tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Hieronder vertellen wij je meer.

Geoorloofd Verzuim
We hebben het over geoorloofd verzuim als een leerling bijvoorbeeld ziek is. Het is de bedoeling dat ouders/verzorgers op de betreffende dag, voorafgaand aan de eerste les (tussen 08.00 uur en 09.00 uur) bellen om de ziekmelding door te geven. Je kunt ook het automatische voicemailbandje inspreken via de Magister-app. Het kind wordt vervolgens voor de hele dag ziekgemeld. Let op: via de Magister-app kun je je kind niet langer dan twee dagen ziekmelden. Daarna verwachten we dat je opnieuw contact met ons opneemt via 026 - 455 2447.

Ongeoorloofd Verzuim
Ongeoorloofd verzuim betekent dat er geen geldige reden is om niet op school aanwezig te zijn. In dat geval neemt de verzuimcoördinator contact op met de leerling en de ouders. Bij zorgwekkend verzuim moeten wij de leerling aanmelden bij de Leerplichtconsulente. Ook veelvuldig of langdurig ziekmelden wordt gemonitord en in overleg met onze zorgcoördinatoren kan de leerling aangemeld worden bij de school/jeugdarts.

Wij verzoeken afspraken met bijvoorbeeld de dokter of de tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Als er een situatie is waardoor je toch een dag(deel) moet missen, is het de bedoeling dat je daarvoor verlof aanvraagt. Dat kan via dit formulier. Aanvragen voor verlof moet uiterlijk binnen vijf werkdagen voor het gevraagde verlof zijn ingediend als dat mogelijk is en anders zo snel mogelijk vooraf.

Verzuimregistratie voor leerlingen 18+
Ook voor leerlingen van 18 jaar en ouder wordt het verzuim geregistreerd, aangezien ze bij ons op Thomas A Kempis College onderwijs volgen. Voor hen gelden dezelfde afspraken: ziekmeldingen gaat via de Magister-app of telefonisch en verlofaanvragen worden op dezelfde wijze gedaan als leerlingen jonger dan 18 jaar, vooraf en met deze link. Bij ongeoorloofd verzuim hanteren we dezelfde wettelijke richtlijnen en kan er melding gedaan worden bij de speciale afdeling van de leerplicht ambtenaar voor leerlingen van 18 jaar en ouder.

Regionaal Verzuimprotocol Midden Gelre

In het Regionaal verzuimprotocol Voortgezet onderwijs zijn de afspraken en de verwachtingen over de samenwerking vastgelegd tussen de leerplichtambtenaren van de betrokken gemeenten en de in het convenant genoemde besturen Voortgezet Onderwijs.

Contact

Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot Verzuimcoördinatoren (Christa Melchers en Elizabeth Morren-Vroegindeweij) via de mail: verzuimTAK@arentheemcollege.nl of telefonisch via het algemene nummer (026 445 2447).

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen