Thomas a Kempis College is een gymnasium- en atheneum school in Arnhem. Deze twee niveaus vormen samen de vwo-afdeling van onze school. Zes jaar lang staat in het teken van een goede voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen, zodat je straks een atheneumdiploma of gymnasiumdiploma op zak hebt voor de universiteit en trots kan zijn op jezelf.

Wat is atheneum?

Je vraagt je misschien af wat het verschil is tussen atheneum (vwo) en gymnasium. Want met beide niveaus kun je toch naar de universiteit? Toch is er een belangrijk verschil tussen de twee niveaus. Het grootste verschil heeft te maken met de vakken die je volgt. Op het gymnasium krijg je namelijk ook Grieks en Latijn en je bestudeert de bijbehorende cultuur. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in de klassieke beschavingen, maar ontwikkel je ook vaardigheden in taalgebruik, cultureel begrip en analytisch denken. Bovendien heb je een voorsprong op de universiteit wanneer je bijvoorbeeld voor taalkunde, geschiedenis, archeologie of filosofie kiest.

Atheneum op Thomas a Kempis College

Ons basisprogramma bestaat uit vaklessen. In die lessen bereiden we je voor op een vwo-diploma. Voor een diploma heb je niet alleen kennis nodig, maar het is ook belangrijk dat je leert om jezelf vragen te stellen. Bovendien willen we dat je leert om samen te werken en keuzes te maken. Door uitdagende projecten en excursies wijken we daarom soms af van de gewone schoolvakken. Kortom: samen ontdekken, zelf kiezen!

Roal vertelt meer over atheneum

Extra uitdaging: ook buiten de les!

Op het atheneum van Thomas a Kempis College krijg je extra uitdaging tijdens de les en daarbuiten. Naast dat we speciale programma’s aanbieden voor gemotiveerde leerlingen die extra uitdaging willen, is er aan uitdaging buiten schooltijd ook geen gebrek. Extra uitdaging stopt niet na schooltijd. We willen je júist de kans geven om elkaar ook buiten school te ontmoeten en om je kennis te verbreden. Er zijn allerlei culturele activiteiten en toffe projecten waarvoor jij je kunt aanmelden.

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen