Voor ons is de havo een heel eigen opleiding, en niet iets tussen de mavo en het vwo in. We weten waar een havist goed in is, en waarin minder. En daar stemmen we ons onderwijs op af. Zo bieden we veel structuur en intensieve loopbaanbegeleiding.

Daniëlle vertelt meer over het niveau havo..

De onderbouw: klas 1, 2 en 3

In de onderbouw krijg je eerst de tijd om te wennen aan je nieuwe school. En natuurlijk om je klasgenoten te leren kennen. Je krijgt in de onderbouw ook de kans om je talenten en kwaliteiten te ontdekken en te laten zien. Vanaf de tweede klas krijg je stukje bij beetje meer regie over jouw leerproces in de flexuren.

Flexlessen

In leerjaar 2 t/m 5 bieden wij flexlessen aan. Hierbij kun je kiezen uit verbreden, verdiepen, versnellen en verbeteren van alle vakken. Van te voren vertellen we je wat er in de flexlessen gaat gebeuren zodat je een goede keuze kunt maken. Je mentor is je coach en begeleidt je in het maken van deze keuze. Op vier tot zes lesuren per week kun je zo een keuze maken. Je maakt die keuze voor 3 weken en dat programma sluit aan op wat je in je vaklessen leert. Zo heb je keuze in de lessen die je volgt zodat jouw lesweek past bij wat je nodig hebt. 

De bovenbouw: klas 4 en 5

In havo 4 en 5 heb je minder vakken dan in de onderbouw. Je volgt net als iedereen Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en ckv. Daarnaast volg je de vakken die bij je profiel horen. Je kunt kiezen uit de profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Vanaf dag 1 werk je naar het havodiploma toe. In de eindexamenklas geven we speciale examentrainingen om je nog eens extra goed voor te bereiden op het centraal examen.

Als voorbereiding op het hbo hebben we samen met andere scholen een bijzonder programma ontwikkeld met de naam “havisten competent naar het hbo”. Je loopt in dat programma bijvoorbeeld stage.

Daarnaast bieden we een aantal Ondernemend Leren programma's aan in de bovenbouw die passen bij de profielen. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan hier verder.

Wil jij meer zien van ons muzieklokaal?

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen