Korte lijnen. Dat is een kenmerk van onze school. Onze organisatie bestaat, naast de leerlingen, uit schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel. 

De namen en foto's van de schoolleiding zie je hieronder.

Schoolleiding

Directeur
Mevrouw Y.T.M. (Yvonne) Balk

Afdelingsleider havo onderbouw  
Mevrouw S. (Sylvia) Bannink
S.Bannink@thomasakempis-arnhem.nl

Afdelingsleider havo bovenbouw  
Mevrouw M.C. (Manon) Grisel
M.Grisel@thomasakempis-arnhem.nl

Afdelingsleider atheneum 1 en 2  
Mevrouw S.J. (Sarah) Middendorp-Adeney
S.Middendorp@thomasakempis-arnhem.nl

Afdelingsleider gymnasium+ 1 t/m 6
De heer M. (Marijn) Gunnink
M.Gunnink@thomasakempis-arnhem.nl

Afdelingsleider atheneum 3 en 4
De heer R. (Robbert) Veens
R.Veens@thomasakempis-arnhem.nl

Afdelingsleider atheneum 5 en 6  
De heer B.F.E. (Bert) Buurman 
B.Buurman@thomasakempis-arnhem.nl

Schoolleiding 2023
Mevrouw Y.T.M. (Yvonne) Balk | Mevrouw S. (Sylvia) Bannink | Mevrouw M.C. (Manon) Grisel | Mevrouw S.J. (Sarah) Middendorp-Adeney | De heer M. (Marijn) Gunnink | De heer R. (Robbert) Veens | De heer B.F.E. (Bert) Buurman

Teams en secties

We werken in onze school met vijf docententeams en met verschillende vaksecties. Een team wordt geleid door een afdelingsleider. Een vaksectie door een sectieleider. 

In de teams staat de begeleiding van jou voorop. Elk team heeft een eigen groep leerlingen onder zich met specifieke wensen en eisen. De meeste teamleden zijn ook mentor. Daardoor kennen de teams ‘hun’ leerlingen erg goed.  
 
De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in hun vak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het onderwijs in de onderbouw aansluit op de examenprogramma’s in de bovenbouw. 

Vragen? 

Natuurlijk moet ook jij weten bij wie je terecht kunt. Het eerste aanspreekpunt is de vakdocent. Bovendien heeft elke klas een mentor, met wie alle problemen besproken kunnen worden. Als het nodig is, kun je ook contact met de afdelingsleider opnemen. 

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen