Er valt veel te kiezen op deze school. Jouw mening telt, ook als we keuzes maken die de hele school aangaan. Zo bepaalt de Leerlingenraad samen met de directie en de ouderraad welke kant Thomas a Kempis College op beweegt.

De Leerlingenraad probeert problemen op te lossen waar veel leerlingen mee te maken hebben. Bovendien organiseert de leerlingenraad zelf acties. Een voorbeeld zijn de Valentijn Rozen, waarbij je een roos kan laten bezorgen bij iemand op Thomas a Kempis College. Een leerling uit de Leerlingenraad: “Als we denken te weten hoe iets beter kan, praten we met de directie. We zijn absoluut geen klaagmuur, maar we richten ons op oplossingen.''

Wie zitten er in de Leerlingenraad? 

Ieder  jaar is er een ledenwerving. Het maakt niet uit in welke klas je zit, met de juiste motivatie kan je altijd meedoen. “In een proefvergadering bekijken we wie geschikt is voor de leerlingenraad. Daarbij letten we op inbreng, houding in de vergadering, enzovoorts. De raad bestaat uit tien vertegenwoordigers en we vergaderen een paar keer per maand. Ook hebben we regelmatig overleg met de directie. In samenspraak met hen hebben we bijvoorbeeld de mobieltjesregel aangepast”, vertelt een leerling uit de leerlingenraad.

Daarnaast heeft de Leerlingenraad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. Dat is een raad waarin directeuren, docenten, ouders en leerlingen zitten. Ook van Leerpark Arnhem en van Titus Brandsma College, de andere scholen van de Arentheem Scholengroep. Verder is onze Leerlingenraad aangesloten bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). Het LAKS zorgt ervoor dat de belangen van leerlingen worden behartigd in Nederland. Drie keer per jaar gaat een deel van de leerlingenraad naar de Algemene Leden Vergadering.

Meer dan alleen leren 

Als lid van de Leerlingenraad doe je dus meer op school dan alleen maar leren. Je krijgt meer inzicht in de problemen én je kunt meepraten over oplossingen. Daarnaast krijg je veel waardering, als je je echt inzet voor school. Leuk meegenomen: je werk voor de Leerlingenraad telt mee als maatschappelijke stage. “In de Leerlingenraad zit je, omdat je wilt dat leerlingen ook een stem hebben in de school, wíj lopen er tenslotte iedere dag rond.” 

Naast een Leerlingenraad hebben we ook een ouderraad. Lees hier meer.

Thomas a Kempis

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen