Er valt veel te kiezen op deze school. Jouw mening telt, ook als we keuzes maken die de hele school aan gaan. Zo bepaalt de Leerlingenraad samen met de directie en de ouderraad welke kant Thomas a Kempis College op beweegt.

De Leerlingenraad probeert problemen op te lossen waar veel leerlingen mee te maken. “Als we denken te weten hoe iets beter kan, gaan we met de directie praten. We zijn geen klaagmuur. Maar we richten ons op oplossingen.” Bovendien organiseert de Leerlingenraad acties, zoals de Valentijnrozen. Je kunt dan een roos laten bezorgen bij iemand op Thomas a Kempis College. 

Wie zitten er in de Leerlingenraad? 

Leerlingen uit alle klassen en van alle afdelingen kunnen in de Leerlingenraad. Ieder jaar is er een ledenwerving. Wie wil kan zich – met motivatie – opgeven. “In een proefvergadering bekijken we wie geschikt is voor de Leerlingenraad. Daarbij letten we op inbreng, houding in de vergadering, enz.” De raad bestaat uit ruim 10 vertegenwoordigers. “We vergaderen een paar keer per maand. Ook hebben we regelmatig overleg met de directie. Zo hebben wij dit jaar de mobieltjesregel aangepast.” 
 
Daarnaast heeft de Leerlingenraad een vertegenwoordiger in de medezeggenschapsraad. Dat is een raad waarin directeuren, docenten, ouders en leerlingen zitten. Ook van Leerpark Arnhem en van Titus Brandsma College, de andere scholen van de Arentheem Scholengroep. Verder is onze Leerlingenraad aangesloten bij het LAKS, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Drie keer per jaar gaat een afvaardiging van onze Leerlingenraad naar de Algemene Leden Vergadering van het LAKS. 

Meer dan alleen leren 

Als lid van de Leerlingenraad doe je dus meer op school dan alleen maar leren. Je krijgt meer inzicht in de problemen én je kunt meepraten over oplossingen. Daarnaast krijg je veel waardering, als je je echt inzet voor school. Leuk meegenomen: je werk voor de Leerlingenraad telt mee als maatschappelijke stage. “In de Leerlingenraad zit je, omdat je wilt dat leerlingen ook een stem hebben in de school, wíj lopen er tenslotte iedere dag rond.” 

Thomas a Kempis

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen