Thomas a Kempis College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De raad bestaat uit tien tot vijftien ouders, waarbij een gelijke verdeling over de drie niveaus (gymnasium+, atheneum en havo) belangrijk is. De ouderraad is een van de sparringpartners van de directie als het gaat om beleidszaken. Daarnaast is de ouderraad alert op bijzondere zaken binnen de school. Deze signalen worden besproken in de vergadering. We geven gehoor aan opmerkingen van ouders en brengen deze ter sprake bij de directie. Daarnaast heeft de ouderraad ook een zetel in medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als doel om inspraak en medezeggenschap te bieden bij beslissingen en beleidsvorming binnen de school.

Linda vertelt meer over de ouderraad..

Vergaderingen 

Ouders/verzorgers van leerlingen op Thomas a Kempis College kunnen de vergaderingen van de ouderraad bijwonen. Je bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

In de vergadering betrekken we ook de schooldirecteur. Op die manier is de ouderraad op de hoogte van informatie over interessante ontwikkelingen en beleidsmaatregelen. Daarnaast vraagt de schooldirecteur regelmatig om advies. Anderzijds wordt directie kritisch ook  bevraagd door de ouderraad. Samen zoeken we naar schoolbrede oplossingen.

Activiteiten van de OR of waar de OR aanwezig is: 

  • Themabijeenkomsten voor alle ouders (meestal met een gastspreker) 
  • Open Dag met informatie voor ouders van toekomstige leerlingen 

Contact 

Heb je vragen, suggesties of zorgen die je wil voorleggen aan de ouderraad? Of wil je graag een vergadering bijwonen? Dan kunt u ons mailen via ortak@arentheemcollege.nl

Heb je een vraag of een specifiek probleem over jouw kind? Dan adviseren wij om eerst te overleggen met de betreffende docent, mentor of afdelingsleider. De ouderraad is altijd bereid om je bij te staan of advies te geven. 

Nieuwe leden 

Op dit moment zijn de verschillende afdelingen goed vertegenwoordigd in de ouderraad. Mocht u graag in de toekomst lid willen worden van de ouderraad kunt u een mail sturen aan ortak@arentheemcollege.nl

Wij helpen je graag!

Geen antwoord gevonden op je vraag? Zo kun je contact opnemen